Infoavond seizoen 2020 – 2021 Seniors en U21

Beste speler,

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de infoavond voor alle spelers Seniors en U21 die doorgaat op vrijdag 19 juni om 19u30 in de kantine van KFC Herleving Sinaai.

programma:

– verwelkoming door de voorzitter

– voorstelling sportieve staf door sportief manager Franky Jacobs

– werking en planning door T1 Johan Mervaillie

Na de uiteenzetting is er mogelijkheid tot vragen stellen aan bestuur en sportieve staf.

We hopen u volgende week vrijdag te mogen verwelkomen en zullen ervoor zorgen dat alle Coronamaatregelen gerespecteerd worden.

Met sportieve groeten,

Bestuur KFC Herleving Sinaai

Lees online

SPORTIEVE STAF SENIORS 2020 – 2021

Eerder konden we Johan Mervaillie aankondigen als de nieuwe T1 voor volgend seizoen en Christoph Schelfaut als trainer voor de U21. Dries Belon ging trainer worden voor de beloften, maar heeft beslist om andere oorden op te zoeken. Luc Schelfhout wordt de nieuwe trainer voor de beloften en tevens T2. Dirk Schroyens, keepertrainer blijft op post. De volledige staf is hiermee ingevuld.

Wij zijn ervan overtuigd dat met de ervaring van deze trainers onze spelers een sportief seizoen tegemoet gaan.

INSCHRIJVINGEN SEIZOEN 2021 – 2022

Beste spelers, beste ouders,

2020 en 2021 zullen voor altijd de geschiedenis doorgaan als bijzondere jaren.  Het sociale leven is volledig stilgevallen, verschillende sectoren kreunen onder de maatregelen om ieders gezondheid te beschermen. Net als voor alle verenigingen die zich inzetten voor vrijetijdsbesteding, was het afgelopen seizoen ook voor ons een seizoen met veel onzekerheden, plotse veranderingen en zoveel meer in een nooit geziene situatie. Toch menen wij het maximum aan ontspanning aangeboden te hebben aan onze leden, voor zover de regelgeving het toestond. Om dit te verwezenlijken, staan wij erop al onze medewerkers van harte te bedanken voor de inspanningen die zij ook het huidige seizoen gepleegd hebben. Ontspanning is voor iedereen onontbeerlijk en wij blijven ook de komende periode maximaal inzetten op plezier, ontwikkeling van al onze spelers, ondersteuning van alle trainers en kijken ook volop naar de toekomst. Er komt een moment waarop we allemaal ons normale leven kunnen hernemen. Om ons hierop zo goed mogelijk voor te bereiden, starten we ook met de inschrijvingen voor het komende seizoen.

 Hierbij vinden jullie een link naar een online document voor de inschrijving per speler, deze link kunnen jullie ook terugvinden op onze website. Door dit document aan te vullen en te verzenden, is de inschrijving voor het komende seizoen ook volledig. De huidige leden krijgen, net zoals alle andere seizoenen, voorrang tot 25 april 2021.  Vanaf die datum worden de resterende plaatsen opengesteld voor iedereen. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdijaiCY6JXHBGUf74Q_D-AaHCjR19Re1_4ikx96HivDpI2Wg/viewform?usp=sf_link )   

De tarieven voor inschrijving in onze club blijven ook ongewijzigd, namelijk 275 euro voor het eerste kind, 250 euro vanaf het tweede kind voor alle leden die jonger zijn dan 18 jaar op 1 jan 2021. (geboortejaar 2003).  De spelers bij U21 die jonger zijn dan 18 jaar kunnen ook opteren voor het seniorenpakket (350 euro met bijbehorend senior kledijpakket). Voor spelers ouder dan 18 jaar bedraagt het lidgeld 350 euro met bijbehorend senior kledijpakket

Het inschrijvingsgeld omvat het volgende:

  • De opleiding gedurende een volledig seizoen
  • Het inschrijvingsgeld bij de K.B.V.B en V.F.V.
  • Bijdrage tot het Federale Solidariteits verzekeringsfonds voor ongevallen tijdens trainingen en wedstrijden
  • K.B.V.B. bondstaksen
  • Een drankje per thuis competitiewedstrijd, te verbruiken in de kantine van KFCH Sinaai
  • Ter beschikking stelling van onze accommodatie.
  • Onderhoud en vernieuwing van trainersmateriaal
  • 2 abonnementen seizoen 2020 – 2021 voor fanion ploeg
  • 5 tombolakaarten te waarde van 25 euro
  • Een kledingpakket van JAKO  

 Tegemoetkoming Lidgeld sportvereniging door de Mutualiteit

De meeste mutualiteiten voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld. Als U hiervoor in aanmerking komt dan bezorgen wij U bij aanvang van het nieuwe seizoen een ingevuld formulier.

Vrijetijdsparticipatie Welzijnshuis

Wie in aanmerking komt voor vrijetijdsparticipatie via het Welzijnshuis of kansenpas dient ons een participatieattest te bezorgen dat U kunt bekomen bij de sociale dienst, Welzijnshuis Abingdonstraat 99 te Sint-Niklaas. Dit attest is noodzakelijk om te kunnen genieten van een vermindering op het lidgeld.

Het inschrijvingsgeld dient ten laatste op 31 mei 2021 op onze rekening te staan. Bij betaling van het lidgeld, is het zeer belangrijk om als mededeling te vermelden: Naam + voornaam speler + mutualiteit + geboortejaar. Het rekeningnummer is BE38 2930 1361 0872. Gelieve ook een afzonderlijke betaling uit te voeren per speler met de daarbij horende mededeling. Wanneer wij de betaling ontvangen hebben, zullen jullie ook reeds de kledijcode doorgestuurd krijgen. De clubkledij kan besteld worden via onze webshop op https://kfchsinaai.clubworld.shop/ . Instructies hieromtrent ontvangen jullie samen met de kledijcode. Gelieve zeker de kledij te bestellen op naam van de speler, om misverstanden te vermijden en deze aan de juiste persoon te kunnen bezorgen. Documenten voor de mutualiteit alsook steunkaarten en abonnementen voor de fanion ontvangen jullie van de trainer bij aanvang van het nieuwe seizoen.        Er wordt geen lidgeld teruggegeven. Spelers die zich uitschrijven en terug inschrijven voor hetzelfde seizoen betalen de extra kosten van de bond (< 18 jaar 15 eur / > 18 jaar 25 eur)

Bij vragen kunnen jullie ons altijd contacteren via jeugdkfchsinaai@telenet.be of via 0479/74.94.51. 

Verzorg jullie allemaal goed, let goed op elkaar en hopelijk tot binnenkort.

Met sportieve groeten,

WEBSHOP K.F.C.H.SINAAI ONLINE !

Beste supporters, spelers, sympathisanten,…

We hebben het genoegen om de Webshop van K.F.C.H.SINAAI voor te stellen aan jullie !

Deze is te vinden op de homepage van K.F.C.H.SINAAI, rechts boven aan de zijkant, via deze knop wordt u direct doorgestuurd naar de webshop.

Hier vindt u alles van trainingkledij, voetballen, drinkbussen, …. .

Bij deze geven we ook nog eens de link in dit bericht mee.

 

Mvg,

Het Bestuur.

webshop K.F.C.H.Sinaai

PAASTORNOOI K.F.C.H.SINAAI 2019 !

Sinaai,

Beste sportvrienden,

Op zaterdag 20 april 2019 en maandag 22 april 2019 organiseert KFC Herleving Sinaai opnieuw zijn Paastornooi. Tijdens dit 2-daags tornooi bekampen een 70-tal jeugdploegen elkaar, gaande van de U6 tot en met de U17.

Zoals gewoonlijk zal op zaterdag de CM met hun hindernissenparcours aanwezig zijn ! Een plezier voor jong en oud !

Met sportieve groeten,

Het Bestuur

KFC Herleving Sinaai

Spelersvoorstelling K.F.C.H. SINAAI seizoen 2018-2019

Beste supporter, medewerker, sponsor, sympathisant.
Bij deze willen wij jullie van harte uitnodigen op de spelersvoorstelling bij KFC Herleving Sinaai voor volgend voetbalseizoen 2018 – 2019.
Dit zal doorgaan op Vrijdagavond 27/07/2018 om 20u00 in de kantine van Herleving, Vleeshouwersstraat Sinaai.
Inhoud van de avond:

§ Verwelkoming door de voorzitter Dirk Volckeryck

§ Spelersvoorstelling door sportief manager Franky Jacobs

§ Trainers geven hun visie

§ Slotwoord door voorzitter

 

Wij hopen alvast op een ruime belangstelling en danken jullie alvast op voorhand voor jullie aanwezigheid!

sportieve groeten vanwege

bestuur KFC Herleving Sinaai.